פרסמנו יותר מ-600 ביוגרפיות

 

 

​ראו אור דרכנו יותר מ-500 ספרי פרוזה 

  

הרקדנו יותר מ-300 ילדים ונוער


 

 

הפצנו יותר מ-160 ספרי מתנה
 

רק תראו מה עוד אנחנו יודעים לעשות עם ספרים

הפקנו יותר מ-400 סיפורי חיים / זיכרונות

 

 

התפלספנו עם יותר מ-400 ספרי עיון

 
 

 
 

השקנו יותר מ-140 ספרי שירה

 

 

 

עיצבנו יותר מ-20 אלבומים 

ועכשיו אנחנו לגמרי איתך

טלפון: 03-6320088